Projektbeskrivning

  • Sverige

  • 2012

  • 48 000 ton/år

  • 325 000
  • Matavfall i grön påse
    Brännbart i övriga påsar

Bakgrund

Det kommunala bolaget Tekniska verken AB äger och driver en biogasanläggning som förser Östgötatrafiken och privatbilister i Östergötland med biogas. Målsättningen är att bli fossilbränslefri region 2030. Detta var den drivande politiska faktorn för att Linköping kommun 2012 startade fastighetsnära insamling av matavfall tillsammans med optisk sortering.

Lösning

Främsta orsakerna till valet av optisk sortering var för att det är ett välbeprövat system som är snabbt och enkelt att införa utan extra kostnader för fastighetsägare och/eller abonnenter. Det automatiserade systemet medför minskad arbetsbelastning på personalen.

Anläggningen i Linköping som sorterar ut två fraktioner ägs och drivs av Tekniska verken AB. Den optiska sorteringsanläggningen uppfördes i anslutning till förbränningsanläggningen för restavfallet. Matavfallet transporteras till förbehandlingsanläggningen. Det utsorterade avfallet håller så hög kvalitet att det uppfyller kravet för att användas till kvalitativ certifierad rötrest till åkermark.

Utveckling

Sedan starten med optisk sortering i Linköping kommun har ytterligare 12 st kommuner anslutit sig, utan att någon utbyggnad har behövts göras. Detta visar att systemet är flexibelt och utan kostnad kan utökas. Under 2017 utfördes en investering i ökning av sorteringskapacitet från 5 ton/tim per linje till 8 ton/tim per linje.