Projektbeskrivning

 • Norge
 • 2006

 • 15 000 ton/år

 • 70 800

 • Matavfall i grön påse
  Tidningar i röd påse
  Pappersförpackningar i orange påse
  Plastförpackningar i blå påse
  Brännbart i övriga påsar

Bakgrund

På 1990 talet hade flera olika insamlingssystem av hushållsavfall växt fram som ett resultat av att de olika fraktionerna av papper och matavfall skulle samlas in separat. Detta medförde ökade antal kärl och transporter i Tromsö kommun. Kommunen som är belägen i Nordnorge har ett stort geografiskt upptagningsområde med mycket snö på vintrarna och svårtillgängliga vägar för större fordon, fick således stora problem med insamlingen. Kommunen sökte därför ett insamlingsalternativ där samtliga fraktioner kunde samlas i ett enda kärl. Valet blev sopsug i kombination med optisk sortering.

Lösning

Främsta anledningen till optisk sortering var för att allt hushållsavfall kan samlas in i ett enda kärl. Kommunen kan behålla sina befintliga avfallsfordon och transporterna effektiviseras och minimeras.

Anläggningen som sorterar ut fem fraktioner drivs av Remiks Husholdning AS. Anläggningen är kombinerad med insamlingssystemet sopsug.