Sorteringsanläggningar för hushållsavfall

Vår lösning för optisk sortering passar alla, oavsett storlek på kommun eller stad. Det är ett insamlings- och sorteringssystem som är effektivt, lätt att använda och med bevisad låg livscykelkostnad. Den kan kombineras med alla insamlingssystem på marknaden. Systemet minskar transport- och insamlingskostnaderna med minst 50% jämfört med ett Quatrosystem/konkurrerande system.

Våra kunder kan välja att antingen bygga en egen anläggning eller låta Envac Optibag bygga och driva den åt er i 10-15 år, och sedan kan kunden välja att ta över anläggningen igen.

Initialt går det att välja mellan tre olika storlekar. En liten med 1 linje, 2 fraktioner och 9 ton/timme (1L-2F-9T), en stor med 3 linjer, 6 fraktioner och 27 ton/timme (3L-6F-27T) eller så görs en helt kundanpassad lösning.

Fraktioner:

Matavfall, pappersförpackningar, plast, metall, textil, tidningar och restavfall.

Optioner:

Vindsikt, utökad statistik, komprimator, påsöppnare, tvättsystem eller NIR-sortering.

Stefan Holmertz
VD
+46 (0) 142-185 09
+46 (0) 70 9 771 222
stefan.holmertz@optibag.se

1L-7F-9T

 • Kapacitet: 9ton/tim

 • Tonnage/år: 18 000-36000

 • Hushåll: 36 000- 72 000

 • Invånare: 88 000- 160 000 personer

 • Byggyta: 1 000m²

2L-4F-18T

 • Kapacitet: 18 ton/tim

 • Tonnage/år: 36 000-72 000

 • Hushåll: 72 000- 144 000

 • Invånare: 160 000-320 000

 • Byggyta: 1 000-1 500 m²

3L-7F-27T

 • Kapacitet: 27 ton/tim

 • Tonnage/år: 54 000-108 000

 • Hushåll: 110 000-220 000

 • Invånare: 240 000-480 000

 • Byggyta: 1 500-3 000 m²