Under den här avdelningen kommer vi publicera rapporter och utredningar inom vårt intresseområde.

Ekonomisk jämförelse av två system för fastighetsnära insamling av avfall

I IVL:s rapport framtagen av bl.a. av Jan-Olov Sundqvist ”Ekonomisk jämförelse av två system för fastighetsnära insamling av avfall” har kostnaderna för att införa optisk sortering respektive Fyrfack jämförts. Kalkylen för optisk sortering har baserats på verkliga omständigheter från Eskilstuna kommun, som införde optisk sortering 2010. Fyrfack är däremot ett hypotetiskt fall, baserat på vad det skulle ha kostat att införa Fyrfacks-systemet i Eskilstuna. Rapporten hanterar både investerings- och driftskostnader, från insamlingen till den färdigsorterade fraktionen i container.