Framtidens avfallsinsamling

Optibag är världsledande inom optisk sortering av hushållsavfall och vi tänker fortsätta vara kunnigast när det gäller hushållsnära insamling. Vårt mål är att minska miljöpåverkan och det når vi genom att ständigt utveckla våra produkter att bli mer effektiva och lönsamma.

I över 20 år har vi på Optibag arbetat med att utveckla effektiva metoder för optisk sortering av hushållsavfall. Vi utmanar kontinuerligt teknikens gränser och har ett ständigt fokus på att leverera toppmoderna anläggningar.

Christian Toräng
R&D
+46 (0) 142-185 44
+46 (0) 70 977 12 29
christian.torang@optibag.se

Bärare

Bärare

Optibag arbetar tätt tillsammans med kunder och leverantörer med att ta fram nya miljövänliga bärare för sorterat avfall. Källsortering ska vara enkelt och med hjälp av bra bärare kan återvinningsprocessen förenklas ännu mer.

Sortering nära källan är viktig för oss och att användaren känner sig bekväm med de bärare som används. I framtiden kanske vi har bärare som är gjorda av samma material som innehållet?

Identifiering

Identifiering

Med individuell märkning av bärarna som identifierar t.ex. innehåll och boende, kan vi i framtiden spåra bärarna genom hela flödet. Informationen kan sedan kopplas till debiteringen och premiera dem som minskar sitt avfall eller sorterar i fler fraktioner.

Det finns även möjlighet att ge automatisk feedback om hur ett hushåll sorterar och info om individuell taxa.

Materialhantering

Materialhantering

För att få högsta möjliga kapacitet, utsorteringsgrad och effektivitet i anläggningarna utvecklar vi nya metoder för att presentera materialet för sortering.

Vi arbetar då med hela processen, från avskiljning av löst material till effektivare frammatning till robotar.

Vi utvecklar även olika metoder för att öppna stora säckar och för att separera bärarna från innehållet.

Sensorteknik

Sensorteknik

Sensorteknik ger oss snabba och exakta avläsningar av materialen i våra anläggningar.

Med hjälp av sensorteknik förbereder vi också för ”Internet of Things” (IoT) och intelligenta anläggningar.

Målet är att ytterligare effektivisera driften för att minska stopp, ge ökad flexibilitet och få en högre utsorteringsgrad – och därmed bättre kapacitet.

Programmering

Programmering

Genom att ständigt utveckla programmeringen av en anläggning kan vi bidra till en ökad produktivitet och samtidigt förbättra arbetsplatssäkerheten.

Tack vare automatiserad styrning och uppföljning av statistik, får anläggningsägaren detaljerad kunskap och bättre möjligheter att granska sin process. Automatiseringen höjer kvaliteten och effektiviserar processen.

Anläggningsteknik

Anläggningsteknik

Vi vill att våra kunder ska ha ett enkelt och lönsamt insamlingssystem och därför utgår vi från ett helhetsperspektiv när vi utvecklar nya funktioner.

Optibag har bland annat valt att arbeta med underhållssystemet MaintMaster. Vi arbetar då tillsammans med våra kunder, för att öka tillgängligheten i deras anläggningar och för att underlätta för deras personal.