Användarvänlighet

Med vårt ledord ”Användarvänlighet” lovar vi inte bara innovativa och användarvänliga produkter utan också en professionell service under hela anläggningens livstid.

Vår serviceorganisation är utformad för att snabbt kunna ge våra kunder nödvändig hjälp. Våra erfarna serviceingenjörer ger professionell rådgivning och kan hitta bästa möjliga lösning för olika situationer.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att se till att just deras anläggningars viktigaste komponenter snabbt finns tillgängliga – om något händer. Vi använder oss bland annat av underhållssystemet MaintMaster för att effektivisera våra kunders arbetsflöde.

Inom ramen för vårt serviceåtagande erbjuder vi även global distribution av reservdelar, professionell felavhjälpning och högkvalificerad servicepersonal.

Christian Toräng
R&D
+46 (0) 142-185 44
+46 (0) 70 977 12 29
christian.torang@optibag.se

Service och support

Support

Support på distans via telefon/internet eller direkt på plats.

Serviceavtal

  1. Serviceinspektion
  2. Teknisk support
  3. Systemsäkerhetspaket

Reservdelar

Snabb leverans av kritiska delar för kunder med avtal.
order@optibag.se

Användargrupp

Utbyte av erfarenheter, i sluten Facebook-grupp och på våra populära användarträffar.

Produkter

Vi kan effektivisera anläggningar genom att t.ex. öka hastigheten och få bättre inmatning av material.

Ökad kapacitet bidrar till kortare drifttider, som frigör tid till underhåll, och ger kortare arbetsskift.

Få kontroll på hur anläggningen sorterar, driftstider och mycket mer. Kontakta oss för mer information.

Med MaintMaster underhållssystem blir arbetet både enklare och effektivare.

Kontakta oss så hjälper vi till att lägga upp er anläggning och digitalisera dokumentationen direkt i MaintMaster.

Beställningar kan göras direkt till Optibag ifrån MaintMaster.

Vindsikten tar bort 90 % av felsorterade föroreningar i plastfraktionen.

Den kan även användas på övriga fraktioner för att sortera bort löst material.

Genom ökad kunskap och förståelse om en anläggning skapa man högre sorteringsgrad och effektivitet.

Vi anpassar utbildningar efter våra kunders behov. (Vid serviceavtal kan avtalade timmar användas till utbildning av personal.)