SHMIL i Norge når redan över 60% utsortering av matavfall!

Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) sorterar hushållsavfall från 11 kommuner runt Mosjøen, Norge. SHMIL sorterar ut plast i blå påsar, matavfall i grön, pappersförpackning i orange och restavfall i övriga påsar.

Enligt en plockanalys 2018 sorterar invånarna ut hela 61,5% av allt tillgängligt matavfall i gröna påsen, vilket är långt över de nationella målen på 50% år 2020 för många länder i EU.

Hur är detta möjligt, vad gör ni för speciellt i SHMIL? frågar vi Aleksander Puntervold som arbetar med kvalitet- och systemutveckling:

Her er en del av tiltakene som vi gjør for å påvirke til bedre sortering:

  • Poser i butikk gir lettere tilgjengelighet. Poser leveres også ut til abonnenter som fester posefarge til dunken ved tømming.
  • Stikkprøvekontroller på vilkårlige abonnenter, som blir bøtelagt og fulgt opp ved eventuell feilsortering
  • Generelt større fokus på forsøpling og miljø i mediebildet den siste tiden
  • Jevnlige omvisninger på anlegget med barnehager og skoler

Renheten i matavfallet är generellt hög och ligger i en utförd plockanalys i genomsnitt på ca 97 %. SHMIL har separat insamling av tidningar och wellpapp samt insamling av matavfall från näringsverksamheter.

Statistik från anläggningen visar att av allt hushållsavfall (100%) som sorteras ut i anläggningen består 29 % av matavfall i den gröna påsen, 5% plastförpackningar (blå påse), 4 % pappersförpackningar (orange) och det brännbara består av 62% .

Andelen ikke-nyttbart matavfall som ligger i restavfallet er lav, noe som betyr at man ved å redusere matsvinnet også vil oppnå langt bedre returgrad for matavfallet! skriver man i rapporten.

Med optisk sortering kan ni redan idag nå de nationella målen för 2030. Kontakta oss så berättar vi mer.