Skatt på bärkassar drabbar inte påsar för källsortering i Optibagsystemet!

Regeringen har den 20 Juni lämnat ett lagförslag om beskattning av plastbärkassar för att påskynda omställningen i handeln med målet att maximalt 40 bärkassar per person om året skall förbrukas. Om förslaget antas gäller det från 1 mars 2020. (Ref: Fi2019/02465/S2)

Undantaget i förslaget är bland annat enligt §10 4) plastpåsar som lämnas till återvinning eller 5) återanvänds för tillverkning av andra produkter.

Detta är helt i linje med Envac Optibags strategi och produktutveckling som innebär att man använder plastpåsen som en bärare av avfallet för att möjliggöra en hygienisk hantering av avfall, samtidigt som effektivare transporter och insamling uppnås. Det har i många år varit självklart att påsarna återvinns för nya ändamål.

– Påsar som används för optisk sortering idag påverkas alltså inte av lagförslaget. Påsarna är en del av ett slutet återvinningssystem och de material vi rekommenderar för optisk sortering är återvunnet material till stor del för att skapa cirkulära materialflöden. Vi jobbar också ständigt med våra samarbetspartners för att utveckla påsar eller andra bärare i nya och ändamålsenliga material för att tillgodose marknadens behov, säger Envac Optibags VD Stefan Holmertz.


För mer information kontakta
Stefan Holmertz / Vd Envac Optibag AB
stefan.holmertz@optibag.se
070-977 12 22