Södertälje är fortfarande bäst i att sortera matavfall i Stockholms län.

Södertälje började redan 2002 sortera matavfall i Gröna påsar. Detta infördes mycket smidigt genom att man byggde en optisk sorteringsanläggning – delade ut gröna påsar – och informerade hela kommunen samtidigt. Vips var man igång med att samla in matavfall från alla hushåll. Detta uppmärksammades av webtidningen Mitti.se den 10 oktober som publicerade en tabell över hur långt olika kommuner i Stockholms län kommit. Den optiska sorteringstekniken har utvecklats och människors allmänna motivation och kunskap att sortera blir hela tiden bättre, vilket gör att man kan nå nya mål. Verktyget och tekniken är på plats, sedan 2002!

Utmaningarna är två: dels att få hushåll som redan är anslutna till matavfallssorteringen (69 procent av hushållen i enbostadshus och 45 procent av hushållen i flerbostadshus) att sortera i högre grad, dels att få fler att ansluta sig. Samtidigt bygger man ut systemen där de ännu saknas.

– Svårast är att få till matavfallssortering i flerbostadshusen, av utrymmesskäl och tekniska orsaker. SRV jobbar med det ihop med fastighetsägarna, säger Christer Jernberg.

En avgörande faktor är hur länge man sorterat. I Södertälje har vi hållit på sedan 2001 och har hunnit nå ut med budskapet. Kommuner med en stor andel villaägare har också en fördel. Det är enklare att få till insamlingssystem för dem och lättare att ställa ut kärl vid villor, säger Johanna Göransson vid Telge Återvinning.

Hon betonar också vikten av bra insamlingssystem och god kommunikation.