Södertälje provar en ny papperspåse för matavfall.

Södertälje, Gnesta, Trosa och Nykvarn har länge sorterat matavfall i en grön plastpåse. Systemet är omtyckt och man har som enda kommun i Stockholms län nått målet 50% insamling 2018. Envac Optibag har fått frågan om man inte kan använda en papperspåse istället. Problemet har varit att påsen inte kunnat stängas och att påsen ändrar färg när den blir fuktig. Optibag har testat en papperspåse som utvecklats av Svenco, och nu är tiden mogen att göra ett större test. Södertälje har beslutat att genomföra detta större test under hösten 2019. Och förhoppningen är att man skall få en ännu högre kvalité på avfallet som på detta sätt kan bli helt fritt från plast. Försöket skall även utvärdera vad invånarna tycker.