Staden Bern rekommenderar införande av färgade påsar efter test!

Staden Bern i Schweiz har nu slutfört sitt stora försök med källsortering i påsar, och resultaten visar att alla mål är uppnådda. Stadsförvaltningen förbereder nu en folkomröstning för införande av källsortering i flera färgade påsar, som därefter kan samlas in och sorteras med Optibags sorteringsteknik.

Målet med testet som pågått sedan 2018 var att värdera systemets för- och nackdelar samt mäta resultat och mottagande av invånarna, jämfört med dagens system, som är jämförbart med våra ÅVS-system.

Ett av målen var att öka servicen till invånarna med fastighetsnära sortering och insamling, och det visar sig att 88% av användarna fann systemet mycket användarvänligt och 85% vill att det införs.

Ett annat mål var kvalitén på insamlat material. Även här visar det sig att kvalitén är bättre än genomsnittet idag. Till exempel är minimivärdet för metall 86%. Vid testet nåddes 92%. För papper och kartong var minimikravet 93%. Testet visade resultat på 98%.

Glas ingår som en fraktion och detta fungerade väl i testet. Kraven från Schweiziska Recycling organisationen uppfylldes. Systemet är så pass bra att man rekommenderar att införa systemet.

Läs mera på www.farbsack.ch