Stor succé för textilinsamling i Eskilstuna kommun

Invånarna i Eskilstunas villor och vissa flerfamiljshus källsorterar sedan tidigare sitt hushållsavfall i 6 olikfärgade bärare/påsar (matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, tidningar och övrigt hushållsavfall) och lägger allt i ett sopkärl som hämtas 26 ggr/år. Nu har en rosa bärare/påse lagts till för textilier. Sopbilen som tömmer tunnan kör till avfallsanläggningen där de olikfärgade bärarna/påsarna sorteras med hjälp av Optibag tekniken, för att sedan skickas vidare till olika mottagare. Textilierna har konstaterats vara så rena och av så bra kvalitet att det är möjligt att skicka allt material till secondhand försäljning, bistånd samt materialåtervinning. I reportaget framkommer att efter 6 månaders insamling av textilier i rosa bäraren/påsen, har de textilier som tidigare slängts i övrigt hushållsavfall reducerats med nästan 50 %.

Enligt Vesa Hiltula, återvinningschef på Eskilstuna Energi & Miljö AB så har textilinsamlingen blivit väldigt väl mottagen och uppskattad av invånarna.

Det är en stor succé som visar den stora flexibiliteten och rationella logistiken i insamlingssystemet med Optibags sorterings teknologi.

Se hela reportaget på SVT