Naturvårdsverket: Avfallskärlen bör anses vara en del av systemet och ska bekostas av FTI

I slutet på juni kom Naturvårdsverkets vägledning för hur de nya förordningarna för insamling av förpackningar och returpapper bör tolkas. Vägledningen rekommenderar att behållare och dylikt ska bekostas av insamlingssystemet. Detta kommer medföra stora kostnader. Med Optibags system kan kostnaden hållas nere utan att kompromissa med uppdraget.

Insamling av glasförpackningar är här en fråga som ständigt dyker upp. Fungerar detta i Optibagsystemet? Svaret är ja, och detta är bevisat med praktiska försök bland annat i pågående försök i Bern i Schweiz, se www.farbsack.ch . I Sverige når man redan de mål som är satta för år 2030 för insamling av glas med befintliga system och mera därtill, så oviljan från FTI att ändra ett fungerande system är förståelig.

Hänsyn till befintliga system och investeringar är en av Optibagsystemets många fördelar. T ex kan man behålla redan existerande ÅVS och kommunernas avfallskärl för matavfall och separata batteriboxar och ändå komplettera med optisk sortering av övriga fraktioner. Då kommer vi att nå alla målen för 2030.

Läs Naturvårdsverkets vägledning här »