Svenska kommuner väntar på besked från Naturvårdsverket.
Optibag-systemet kan lösa problemet.

Hela Sverige väntar fortfarande på Naturvårdsverkets vägledning för vem som skall betala vad i den fastighetsnära insamlingen av förpackningar som skall vara genomförd senast år 2025!

Var går gränsen för vem som skall betala vad, i hela systemet med fastighetsnära insamlingen av förpackningarna? Denna fråga blockerar effektivt besluten i kommunerna om fortsatta satsningar.

Den stora frågan mellan kommuner och FTI verkar vara om FTI skall betala alla avfallskärl för fastighetsnära insamling av alla förpackningar. Är det så, är detta en gigantisk kostnad för FTI.  I detta sammanhang borde Optibagsystemet som använder befintliga kärl och transporter vara det klart effektivaste och billigaste systemet som gör att alla Svenska hem omgående och med mycket lite omställningar kan få tillgång till fastighetsnära insamling av alla förpackningar. Insamling av glasförpackningar är här en fråga som ständigt dyker upp. Fungerar detta i Optibagsystemet? Svaret är ja, och detta är bevisat med praktiska försök bland annat i pågående försök i Bern i Schweiz, se www.farbsack.ch . I Sverige når man redan de mål som är satta för år 2030 för insamling av glas med befintliga system och mera därtill, så oviljan från FTI att ändra ett fungerande system är förståelig.

Hänsyn till befintliga system och investeringar är en av Optibagsystemets många fördelar. T ex kan man behålla redan existerande ÅVS och kommunernas avfallskärl för matavfall och separata batteriboxar och ändå komplettera med optisk sortering av övriga fraktioner. Då kommer vi att nå alla målen för 2030.