Vi värnar om din integritet

För oss på Envac Optibag är det viktigt att dina personuppgifter hanteras tryggt. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event, seminarier och nyhetsbrev. Kommunikation sker i form av digitala utskick via mejl.

De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.

I de fall vi tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter görs detta endast på uppdrag av oss i service och reparationssyfte, för att vi ska kunna leverera beställda varor eller tjänster.

Om relation mellan Envac Optibag och kund, prospect, eller leverantör upphör, raderas eller anonymiseras övrig persondata vid årliga revisioner. Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.

Vid uppdrag, offertförfrågningar, avtal och kundbesök läggs kundens affärsrelaterade personuppgifter in i vårt affärssystem. Uppgifterna lagras i vårt affärssystem i enlighet med bokföringslagen i minst 7 år. Persondata lagras även i vårt CRM-system för att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan kunden och oss.

I molntjänsten för nyhetsbrev lagras personuppgifter för kommunikations- samt informationssyfte. Vi arbetar utifrån principen att endast skicka relevant kommunikation med möjlighet till avregistrering.

Vilken information samlar vi in av våra kunder, prospect, och leverantörer?

  • Personnamn
  • Titel
  • Företagsnamn
  • Företagsadress
  • Fakturaadress
  • Telefonnummer
  • Mejl