Envac Optibag bygger och utvecklar optiska sorteringsanläggningar för hushållsavfall.
Våra kunder når redan idag sorteringsmålen för 2030. Envac Optibag AB är helägt av Envac AB.